Nech lásku vyhrát každou bitvu

Nech lásku vyhrát každou bitvu

Neboť ačkoli žijeme v těle, nebojujeme podle těla. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění; boříme rozumování… (2. Korintským 10,3–4)

Ať chceme nebo ne, jsme ve válce. Bible nás učí, že zbraně našeho boje nejsou tělesné, přirozené zbraně, ale mají od Boha moc bořit pevnosti.

Součástí přibližování se k Bohu je spolupráce s Duchem svatým při bourání pevností sobectví, pýchy a domýšlivosti. Jednou z nejdůležitějších věcí, které můžeme udělat, když chceme překonat zlo, je záměrně se přestat zaměřovat na sebe a udělat něco pro někoho jiného, kdo potřebuje pomoc.

Když byl Ježíš na kříži a prožíval těžké utrpení, našel si čas, aby utěšil zločince, který umíral vedle něj (viz Lukáš 23,39–43). Když dav kamenoval Štěpána, on se modlil za ty, kdo ho kamenovali, a prosil Boha, aby jim nepočítal jejich hřích (Skutky 7,59–60).

Pokud církev Ježíše Krista, jeho tělo zde na zemi, povede válku proti sobectví a bude chodit v lásce, svět si toho začne všímat.


Život v lásce je důležitou součástí duchovního boje.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon