Nech se Bohem vést k životu

Nech se Bohem vést k životu

Povolávám dnes proti vám za svědky nebesa i zemi. Předložil jsem ti život a smrt, požehnání a kletbu. Zvol si život, abys zůstal naživu ty i tvé potomstvo… (Deuteronomium 30,19)

V Janově evangeliu 16,8 Ježíš řekl, že Duch svatý „usvědčí a přesvědčí“ svět o hříchu a spravedlnosti. Neříkal nic o tom, že by Duch svatý přinášel odsouzení. Řekl, že přináší důkaz o hříchu a spravedlnosti.

Duch svatý zjevuje důsledky hříchu a výsledky spravedlnosti, aby lidé pochopili, po které cestě se mají vydat. Jasně rozlišuje mezi dobrem a zlem, mezi požehnáním a prokletím a mezi životem a smrtí. Lidé mohou žádat Boha, aby jim pomohl vybrat si život.

Lidé, kteří žijí v hříchu, mají mizerný a nešťastný život. Občas potkám někoho, s kým jsem se znala před lety, pak jsme se ale dlouho neviděli. Někteří z těchto lidí nežijí s Bohem a jejich drsný, krutý životní styl si na nich vybral svou daň. Odrážejí se na nich jejich nešťastná, smutná a politováníhodná rozhodnutí. Hřích jim přinesl do života smutek, a oni často vypadají starší, než ve skutečnosti jsou. Jsou to nešťastní, negativní a nespokojení lidé, mnohdy plní hořkosti, protože neměli šťastný život. Neuvědomují si, že jejich život je přímým důsledkem špatných rozhodnutí, která učinili.

Výsledky hříchu můžeme vidět všude. Hranice mezi těmi, kteří milují Boha a slouží mu, a těmi, kteří ne, je velmi výrazná. Bůh na nás naléhá, abychom činili správná rozhodnutí, která nás přivedou k životu, jenž pro nás naplánoval. Chce, abychom si život s ním užili. Před každým z nás jsou dvě cesty: široká cesta vedoucí k hříchu a zkáze a úzká vedoucí k životu (viz Matouš 7,13–14). Doporučuji ti, aby sis vybral život.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Dobrá rozhodnutí vedou k dobrému životu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon