Nejlepší způsob, jak trávit čas

Nejlepší způsob, jak trávit čas

Proto ať se k tobě modlí každý věrný v čase, kdy tě lze nalézt. Ani příval velkých vod k němu nedosáhne. (Žalm 32,6)

Je to jednoduché: čím víc času budeš trávit s Bohem, tím větší budeš mít spojení s jeho mocí. David mluví o skrytém místě v Boží přítomnosti, kde nacházíme ochranu (viz Žalm 91,1). Když trávíme čas v Boží přítomnosti, modlíme se a čteme Boží slovo, jsme na takovém skrytém místě. Je to nádherné místo pokoje a odpočinku!

Je úžasné vědět, že jako věřícím je nám k dispozici nádherná Boží přítomnost. Pokud si to uvědomujeme, pak si budeme jistě přát trávit s Bohem stále víc času. Dokonce i Ježíš vstával brzy ráno, aby mohl být sám s Bohem. Věděl, jak vzácné je být v Boží přítomnosti. Sílu a moudrost čerpáme pouze z blízkého obecenství s Bohem!

To nejlepší, co můžeš udělat, je, věnovat část svého času Bohu. Snaž se v tom nebýt zákonický, zároveň ale usiluj o co největší pravidelnost. Mluv s Bohem o čemkoli a o všem, co ti leží na srdci. On se zajímá o vše, co zajímá nebo trápí tebe. Někdy si budeš chtít pustit hudbu a jenom ho uctívat; jindy si budeš prostě chtít jen v tichosti vychutnávat Boží přítomnost. Vyhraď si na Boha čas a dovol Duchu svatému, aby tě vedl po úžasné cestě přibližování se k němu!


Čas strávený na skrytém místě v Boží přítomnosti tě promění. Už nebudeš takový, jaký jsi byl, a staneš se takovým, jakého tě chce mít Bůh.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon