Nenechte Se Rozptylovat

Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno. Matouš 6,33

Rozptylování je jednou ze satanových lstivých zbraní. Ví, že když se budeme zabývat starostmi tohoto světa, začneme zanedbávat čas s Bohem.

Chceme-li Bohu zůstat věrní a mít s Ním obecenství, musíme se zbavit rozptylování, které nás odděluje od Boha. A to i tehdy, když je to pro nás těžké.

Pokud je například naše kariéra, touha po penězích nebo vyšším sociálním postavení pro nás důležitější než se líbit Bohu, budeme si muset srovnat priority. Může jít také o nějaký vztah, který nám brání trávit čas s Bohem. Možná usilujeme o pozornost a uznání člověka místo Boha. Podstatné je, že každá životní situace nebo touha, která nám brání nechat se vést Duchem svatým a žít pro Boha, je nezdravým rozptýlením, které nám škodí.

Bůh nás chce vést Duchem svatým a ne věcmi, které nás vyrušují. Proto dnes odložte jakékoliv životní rozptýlení a vědomě se zaměřte na Boha. Pokud celým srdcem hledáte nejprve Boha, naleznete Jej. Vždy na vás čeká.


Můžete se začít modlit

„Pane, prosím Tě odstraň z mého života vše, co mě rozptyluje, i když je to pro mě těžké. Pomoz mi hledat nejprve Tebe a nechat se v každodenním životě vést Duchem svatým. Toužím žít pro Tebe.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon