Neomezuj své modlitby slůvkem „jen“

Neomezuj své modlitby slůvkem „jen“

Přineste celý desátek do skladu, ať je potrava v mém domě. Vyzkoušejte mě takto, praví Hospodin zástupů, zdali vám neotevřu nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání, dokud nebude dostatek. (Malachiáš 3,10)

Jednou z modliteb, které často slyším a mnohokrát jsem je i sama vyslovila, jsou modlitby se slůvkem „jen“. Například: Pane, chceme ti jen poděkovat za toto jídlo. Bože, chceme tě jen poprosit, abys nás chránil. Otče, dnes večer k tobě jen chceme přijít. Bože, kdybys nám jen pomohl v této situaci, byli bychom ti tak vděční. Rozumíš, co tím chci říct? Zní to, jako bychom se báli poprosit Boha o něco víc.

Slůvko „jen“ v tomto kontextu může znamenat „jen tak tak pro přežití“ nebo „sotva dostačující“. Bůh nám ale chce dát hojnost, víc než dostatek, vrchovatou míru, víc, než se odvažujeme doufat, prosit nebo si myslet (viz Efezským 3,20). Chce otevřít nebeské průduchy a vylít na nás požehnání, proč bychom ho tedy měli žádat, aby nám dal jen tolik, co sotva dostačuje k přežití? Proč bychom měli k Bohu přistupovat, jako bychom se báli, že ho prosíme o příliš mnoho? Když k němu přistupujeme tímto způsobem, zdá se, jako bychom nevěřili, že je velkorysý a dobrý. Musíme si uvědomit, že on není Bohem, který dává „sotva tak na přežití“, ale chce nám hojně žehnat, jak zaslibuje dnešní verš.

Bůh nechce slyšet bojácné, nejisté modlitby „jen“ o něco. Chce slyšet odvážné, sebevědomé a vírou naplněné modlitby od lidí, kteří jsou si jisti ve svém přátelství s ním.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Pokud jde o modlitbu, „jen tak trochu“ nestačí.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon