Neurážej Boha

Neurážej Boha

Proto, moji milovaní, jako jste vždycky poslouchali, nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti, s bázní a chvěním uvádějte ve skutečnost svou záchranu. (Filipským 2,12)

Můžeš dovolit Duchu svatému, aby pronikl do tvého života a naplnil jej. Můžeš být tak plný jeho přítomnosti a moci, že ho necháš vstoupit do každé záležitosti svého života a působit ve všem, co děláš. Můžeš mu dovolit, aby se dotkl tvých myšlenek, emocí, a dokonce i tvé vůle a přinesl uzdravení a celistvost do celé tvé bytosti. Jediné, co musíš udělat, je, pozvat ho.

Řekni Duchu svatému, že jsi ochoten s ním spolupracovat a dát mu prostor, aby v tobě Boží milostí konal své dílo. Dnešní verš mluví o tom, že máme „uvádět ve skutečnost svou záchranu“, to znamená, že se musíme naučit žít z Ducha. Musíme dbát o to, co se děje uvnitř, protože to se pak projeví i navenek. Dávej pozor, abys Boha neurážel tím, že bys podlehl hříchu a pokušení. Nauč se žít tak, aby tvé svědomí bylo vždy zcela čisté.

Možná si říkáš, že to všechno zní náročně a nejsi si jistý, zda to dokážeš. Chci tě ale ujistit, že to dokážeš, protože ve svém životě máš moc Ducha svatého. Ze své vlastní síly to dokázat nemůžeš, pokud ale budeš spolupracovat s Bohem, dokážeš vše, co je potřeba. Nespokoj se se životem, v němž budeš mít „sotva dost“, protože Bůh pro tebe připravil hojnost.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Odvrať se od všeho, co uráží Boha.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon