Očekávej, že od Boha něco dostaneš

Očekávej, že od Boha něco dostaneš

Proto Hospodin vyčkává, aby se nad vámi slitoval, proto se pozdvihne, aby se nad vámi smiloval, protože Hospodin je Bůh práva – blahoslavení jsou všichni, kdo na něho toužebně očekávají. (Izajáš 30,18)

Přála bych si, abys pochopil jednu věc: Je důležité, aby ses zabýval tím, co se děje ve tvé mysli! Potíže mnoha lidí jsou zakořeněny v myšlenkových vzorcích, které jsou příčinou problémů, s nimž se potýkají. Pamatuj, že tvé jednání je přímým důsledkem tvých myšlenek. Nepřítel se snaží podsunout špatné myšlení každému, ty ale nemusíš jeho nabídku přijmout.

Úvodní verš z proroka Izajáše 30,18 je jedním z mých nejoblíbenějších. Když o něm budeš přemýšlet, přinese ti velkou naději a neuvěřitelnou sílu. Bůh zde vlastně říká, že hledá někoho, komu by mohl projevit svou dobrotu. Nemůže to však být někdo s negativním postojem a hořkostí. Musí to být někdo, kdo jeho dobrotu očekává.

Čím víc budeš svou mysl proměňovat k lepšímu, tím víc se bude k lepšímu měnit i tvůj život. Když porozumíš Božímu plánu pro svůj život, budeš jej moct začít uskutečňovat.


Mysl je vůdcem a předchůdcem všech postojů a činů. Od Boha můžeš vždy očekávat dobré věci!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon