Odevzdej se Bohu

Odevzdej se Bohu

Neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho Syna, tak aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími… (Římanům 8,29)

V dnešním verši čteme, že jedním z Božích záměrů v našem životě je, abychom se stali podobnými Ježíši. Bůh chce, abychom se mu stále více podobali, a platí to pro naše myšlenky, slova, přistup k ostatním lidem, osobní život i jednání. Podobnými Ježíši se nestaneme přes noc, je to proces, kterým musíme projít.

V listu Římanům 12,1 si můžeme přečíst: „Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná služba Bohu.“ To znamená, že se musíme záměrně rozhodnout, že se odevzdáme Bohu. Bůh nám dal svobodnou vůli, a jediný způsob, jakým mu můžeme zcela patřit, je, svobodně se mu odevzdat. Nenutí nás, abychom ho milovali a sloužili mu. Bude k nám promlouvat, povede nás, ukáže nám cestu a vyzve nás, ale rozhodnutí, zda se mu zcela odevzdáme, ponechá na nás.

Bůh stvořil lidské bytosti, nikoli roboty. Jeho záměrem není nás naprogramovat tak, abychom se chovali určitým způsobem. Dal nám svobodnou vůli a chce, abychom si vybrali jeho. Chce, abychom mu každý den vědomě vydali svůj život se slovy: „Bože, staň se tvá vůle, ne moje.“ Tato krátká a jednoduchá modlitba je nesmírně mocná, a pokud ji myslíme vážně, vyjadřuje úplné odevzdání Bohu, po kterém on tak touží.

Pokud k tobě Bůh mluvil nebo s tebou kvůli nějaké věci jednal, chci tě povzbudit, abys to již neodkládal a plně se mu odevzdal. Rozhodni se poslechnout jeho hlas a odevzdej se mu ještě dnes. Požádej ho, aby byl tvou Silou, a nezapomeň, že s ním dokážeš úplně všechno.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Plně se odevzdej Bohu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon