Odolej strachu, přijmi víru!

Odolej strachu, přijmi víru!

Bez víry však není možné se mu zalíbit… (Židům 11,6)

Satan pracuje přesčas a snaží se tě ovládnout strachem. Protože Boha slyšíme vírou, musíme se vehementně strachu bránit. Bible říká, že Boží spravedlnost je z víry k víře (viz Římanům 1,17). Pokud zjistíš, kým jsi v Kristu Ježíši, a pochopíš, jak moc tě Bůh miluje, můžeš ke všemu přistupovat s vírou. Bůh mnohokrát řekl, že se nemusíš bát, protože on je s tebou.

Modlitba víry neuvěřitelným způsobem pomáhá tobě i ostatním lidem, proto tě vyzývám, aby sis udržel silnou víru. Boží vůli přijímáme pomocí modlitby víry, naproti tomu strachem můžeme přijímat vůli nepřítele. Jób řekl, že ho postihlo to, čeho se obával (viz Jób 3,25). Dávej si tedy dobrý pozor, abys žil z víry. Ve všem, co děláš, věř, že Bůh je dobrý a dá ti jen to nejlepší.

Modlitba je jednou z nejdůležitějších věcí, které musíš dělat se srdcem plným víry. Víra otvírá brány nebes a uvolňuje Boží moc ve tvém životě i okolnostech. Dávej si velký pozor, aby se do tvých modliteb nedostal strach a nezabránil ti přijmout to, co pro tebe Bůh má. Pokud máš vážný problém se strachem, doporučuji ti začít modlitbu těmito slovy: „Přistupuji dnes k Bohu s vírou a stavím se proti veškerému strachu.“ Pak se směle modli a očekávej, že uslyšíš Boží hlas. A nezapomeň, že Bůh odpovídá na tvé modlitby, protože je dobrý, a ne kvůli tvé dokonalosti.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Postarej se, aby bylo tvé srdce plné víry.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon