Odpověď není ve hvězdách

Odpověď není ve hvězdách

Neobracejte se k duchům zemřelých a nevyhledávejte věštce, abyste se jimi poskvrňovali. Já Hospodin jsem váš Bůh. (Leviticus 19,31)

Jako věřící máme přístup k Bohu a do duchovní sféry. Slyšíme Boží hlas a můžeme přijímat jeho pokyny. Mnozí lidí touží po duchovním vedení, ne každý ho ale hledá u Boha.

Řada lidí po celém světě vyhledává rady a pokyny od hvězd, jasnovidců, věštců a dalších podobných věcí a lidí. To je špatné a vůči Bohu urážlivé. Satan tímto způsobem podvádí mnoho lidí. Lidé hledají směr a řešení pro své životy, nikdo je ale nenaučil, že jim tyto věci může dát Bůh. Mým záměrem při psaní tohoto zamyšlení je, ukázat ti, že zdrojem těchto informací chce být Bůh sám. Pomocí svého Slova a svého Duha ti chce poskytnout každodenní vedení pro život.

Kdysi jsem pracovala se ženou, která byla hluboce vtažena do astrologie. Při všech svých rozhodnutích se obracela ke hvězdám. Dokonce i když se chtěla nechat ostříhat, vybírala vhodné datum podle postavení hvězd. Proč bychom se ale měli obracet ke hvězdám, když se můžeme radit s Bohem, který ty hvězdy stvořil?

Pokud hledáš směr nebo radu jinde než u Boha, naléhám na tebe, abys činil pokání, obrátil se k Bohu a prosil Ducha svatého, aby se od nynějška stal tvým jediným životním průvodcem.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Hledej informace a vedení jen u samotného Boha.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon