Odpuštění nebo pocity?

Odpuštění nebo pocity?

Umlkni před Hospodinem a toužebně na něj očekávej. Nerozčiluj se kvůli těm, kterým se na jejich cestě daří, kvůli lidem, kteří kují pikle. Přestaň se hněvat a zanech zloby, nerozčiluj se, ať se nedopustíš zlého. (Žalm 37,7–8)

Snad největší mylnou představou o odpuštění je myšlenka, že pokud se city člověka nezměnily, ve skutečnosti neodpustil. Mnoho lidí má tuto falešnou představu. Rozhodnou se odpustit někomu, kdo jim ublížil, když ale i nadále pociťují hněv a zranění, mají pocit, že dotyčnému neodpustili.

Můžeš být poslušný Pánu a činit správná biblická rozhodnutí, a přesto se ještě dlouho cítit stejně jako předtím, než ses rozhodl odpustit. To je situace, kterou tě může provést víra. Ty jsi splnil svou část, a nyní čekáš, až Bůh naplní tu svou. Jeho úkolem je uzdravit tvé emoce, aby ses cítil dobře a nebyl zraněný. Ty máš moc se rozhodnout, že odpustíš, tvé pocity ve vztahu k člověku, který ti ublížil, však může uzdravit jedině Bůh.

Uzdravení vyžaduje čas. Proto nebuď netrpělivý a nenech se odradit, jestli hned neprožiješ změnu ve svých pocitech. Bůh má věci pod kontrolou a koná v tobě a ve tvém životě své nádherné dílo.


Rozhodni se poslechnout Boha a věř mu, že promění tvé srdce. Tvé pocity budou dříve či později následovat a sladí se s tvým rozhodnutím.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon