Odvaha A Poslušnost

Odvaha a poslušnost

Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění Hospodinovo slovo: Neboj se, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. (Genesis 15,1)

V knize Genesis 12,1 dal Bůh Abramovi nelehký úkol. Řekl mu něco jako: „Sbal se a opusť všechny, které znáš, a vše, na co jsi zvyklý, a jdi na místo, které ti ukážu.“

Kdyby Abram nepřekonal pochybnosti a nejistotu, nikdy by se nestalo to, o čem čteme v následujících kapitolách. Nikdy by nepoznal Boha jako svůj štít, jako svou přehojnou odměnu a nikdy by nedostal to nesmírně velké požehnání.

A podobné to bylo i s Jozuem. Kdyby nepřekonal svůj strach a neposlechl Boží příkaz vést lid do zaslíbené země, nikdy by se nemohl radovat z toho, co pro něj Bůh naplánoval a připravil.

V Božím slově nacházíme sílu, která nám umožňuje vzepřít se nejistotě a strachu. Můžeme vykonat vše, co pro nás Bůh připravil, i když se někdy bojíme. Když máme strach, můžeme se modlit: „Pane, posilni mě. Ty jsi mi řekl, abych to udělal, a s tvou pomocí to dokážu, protože to je tvoje vůle, kterou jsi mi ukázal. Jsem odhodlán nenechat se ovládat strachem a následovat tvé Slovo.“


Bůh nás nemusí vždy vysvobodit z každé situace; někdy nás situací jen provede.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon