On ti oznámí, co tě čeká

On ti oznámí, co tě čeká

Když však přijde On, Duch Pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší; oznámí vám i to, co má přijít. (Jan 16,13)

Jednou z mnoha výhod naslouchání Božímu hlasu je, že nám pomáhá připravit se na budoucnost. Duch svatý je tím, kdo nám přináší zprávy od Otce. Často nám zjevuje věci, které se mají stát v budoucnu.

V Bibli najdeme mnoho příkladů, kdy Bůh mluvil k lidem a zjevoval jim určité věci ohledně budoucnosti. Noemu řekl, aby se připravil na potopu, která zničí veškeré obyvatelstvo země (viz Genesis 6,13–17). Mojžíšovi přikázal, aby šel k faraonovi a požádal ho o propuštění Izraelců. Předpověděl také, že faraon této žádosti nevyhoví (viz Exodus 7). Je zřejmé, že nám Bůh neříká úplně všechno, co se v budoucnu stane. Jeho Slovo nám však zaslibuje, že některé věci nám zjevovat bude.

Jsou chvíle, kdy cítím, že se stane něco dobrého, nebo možná něco, co pro mě bude představovat výzvu. Když mě čeká určitá výzva a vím o ní dopředu, budu se s náročnou situací snáze vyrovnávat. Pokud automobil s dobrými tlumiči nárazů narazí na díru, tlumiče cestující ve voze ochrání před prudkým nárazem a nedojde ke zranění. Boží zjevení ohledně budoucnosti funguje stejným způsobem.

Součástí služby Ducha svatého je říkat nám, co má přijít. On zná Boží mysl a rozumí Božím plánům pro náš život. Ve správném okamžiku nám zjeví vše, co potřebujeme vědět k úspěšnému naplnění dobrých plánů, které pro nás Bůh má.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Důvěřuj Duchu svatému, že ti zjeví vše, co potřebuješ vědět o budoucnosti.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon