Osvoboďte Své Nepřátele

Dobrořečte těm, kteří vás pronásledují, dobrořečte a nezlořečte. Římanům 12,14

Když mluvíme o zraněních z minulosti, víme, že máme odpouštět, i když je to velmi obtížné. Ne všichni však učiní další krok, ke kterému nás Bůh vede.

Běžným omylem je, že jsem povinni pouze odpustit a tím je náš úkol splněn. Ježíš říká: „Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám činí příkoří“ (Lukáš 6,28). Kromě toho je v Římanům 12,14 napsáno, že máme dobrořečit těm, kteří nás pronásledují.

Máme aktivně žehnat našim nepřátelům. Bůh nás povolal, abychom byli milostiví k těm, kteří si to nezaslouží. Ale proč?

Když odpustíte, otevíráte dveře svého života pro Boží uzdravení. Tomu, kdo vás zranil, to však moc nepomůže. Pokud mu ale začnete dobrořečit a žehnat, prosíte Boha o sílu k pokání a skutečnou svobodu pro tohoto člověka. Odpuštění osvobozuje vás. Dobrořečení nepřátelům je nástrojem pro jejich vysvobození.


Můžete se začít modlit

„Bože, děkuji, že mě učíš žít v odpuštění. Nechci však zůstat jen u toho; toužím žehnat těm, kdo mi uškodili. Stejně jako uzdravuješ můj život, jednej i v nich, aby mohli zakusit Tvou dobrotu a poznat Tvou lásku.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon