Otec to ví nejlépe

Otec to ví nejlépe

Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno. (Matouš 6,33)

Bůh chce, abychom hledali spravedlnost, pokoj a radost, tedy jeho Království (viz Římanům 14,17). Chce, abychom celým srdcem toužili po správném chování a usilovali o něj ze všech svých sil. Když to budeme dělat, přidá nám i ostatní věci, které potřebujeme a po nichž toužíme. Přeje si, abychom ho hledali. Když ho poslechneme, rád nám požehná.

Když máme v srdci nějakou touhu, máme jednoduše prosit Boha a zcela mu důvěřovat. Musíme se ale vyvarovat žádostivosti. Myslím si, že „žádostivost“ znamená toužit po něčem tak silně, že bez toho nedokážeme být šťastní. Jednou jsem slyšela, jak jedna žena řekla, že by prostě nemohla být šťastná, kdyby jí Bůh nedal děti. Některé svobodné dámy říkají totéž v souvislosti se svou touhou vdát se. Takové postoje jsou ale špatné a urážlivé vůči Bohu. Pokud se podmínkou naší radosti stane cokoli jiného kromě Boha, může si to nepřítel použít proti nám. Proto si dej pozor, aby tvé touhy zůstaly vyvážené.

Je mnohem lepší se modlit a dovolit Bohu, aby se o tebe postaral, než se trápit a snažit se dosáhnout úspěchu vlastní silou. Nikdy nezapomeň, že Bůh je dobrý a chce být dobrý i k tobě. Dívej se na něj, hledej jeho Království a těš se, že se o tebe postará a dá ti vše, co je pro tebe dobré.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Vše, co je podmínkou tvé radosti, si může nepřítel použít proti tobě.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon