Pevní, jako dobře zakořeněné stromy

Bude jako strom zasazený u přívodů vody, který ve svůj čas přináší ovoce a listí mu neopadává a vše, co dělá, se daří. Žalm 1,3

Všichni potřebujeme být pevní. V knize Jeremiáše 17,8 a v Žalmu 1,3 čteme, že máme být jako dobře zakořeněné stromy. V 1. epištole Petrově 5,8 je napsáno, že máme být vyrovnaní a střízliví (máme mít dobré sebeovládání), abychom se uchránili před satanem. Chceme-li být dost silní, abychom se mu mohli vzepřít, musíme mít dobré kořeny, zůstávat pevní, nepohnutelní a odhodlaní následovat Krista.

Ježíš je nejlepší půdou, v jaké můžeme být zakořeněni. Pokud chceme být pevní, můžeme se opřít o Něj. Ježíš se nemění, je vždy věrný, spravedlivý, splní, co slíbil, a nikdy se nezpronevěří svému charakteru. Není jednou takový a pak najednou jiný. Nemění se s okolnostmi, a pokud jsme zakořeněni v Něm, nebudou moci okolnosti pohnout ani s námi.

Bůh nám touží dát sílu zůstat klidnými i v protivenství. Chce, abychom byli pevní jako dobře zakořeněný strom. Jsme to však my, kdo rozhoduje o tom, kde zakořeníme. Chceme být zakořeněni ve světě? Závislí na svých pocitech? Na okolnostech? Na své minulosti? Nebo se rozhodneme zakořenit svůj život v Kristu? Potřebujeme být závislí jen na Něm. Jeho pevnost se může stát i naší pevností.

Modlitba

„Bože, chci být pevně zakořeněný v Tobě. Ty se nikdy neměníš, a proto vím, že se na Tebe mohu vždy spolehnout. Vím také, že mě učiníš pevným v každé situaci.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon