Podobnost Kristu

Podobnost Kristu

Neboť ty, které předem poznal také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho Syna, tak aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími… (Římanům 8,29)

Nejlepší cíl, jaký křesťan může mít, je, stát se podobným Kristu. Ježíš je přesným obrazem Otce, a my jsme povoláni jít po jeho stopách. On přišel jako průkopník naší víry, aby nám dal příklad, jak máme žít. Můžeme se k lidem chovat stejně jako Ježíš. Naším cílem by neměl být úspěch v podnikání nebo popularita mezi lidmi. Nemáme v první řadě usilovat o prosperitu, slávu nebo dokonce budování velké služby. Místo toho se máme snažit, abychom byli proměňováni do obrazu Ježíše Krista.

Duchovní zralosti či podobnosti Kristu nelze dosáhnout bez toho, že umřeme sami sobě. To znamená, že v situaci, kdy naše vůle není v souladu s Boží vůlí, jednoduše řekneme Bohu „ano“ a sami sobě řekneme „ne“. Ježíš řekl svým učedníkům, že pokud ho chtějí následovat, budou muset každý den nést svůj kříž.

Chceme-li následovat Krista a být jako on, potřebujeme zapomenout na své touhy, plány a svou vlastní cestu. Místo toho musíme důvěřovat Bohu, že nám ukáže svou vůli pro náš život. Jeho vůle vždy povede k hluboké radosti a uspokojení.


Jsi Božím vyslancem, proto ho na této zemi dobře reprezentuj! 

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon