Pojď ke mně

Pojď ke mně

Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek. (Matouš 11,28)

Snaha dostat se k Bohu pomocí skutků místo prostřednictvím osobního vztahu, který je založen na novém narození a pravidelném společenství, je jednou největších překážek při naslouchání Božímu hlasu. Bůh ti nabízí sílu a moc, kterou potřebuješ, abys mu mohl sloužit ve spravedlnosti a svatosti. V dnešním verši jasně vidíme, že Ježíš není jenom nějaký přísný zadavatel úkolů. V tomto verši nám chce říct: „Já jsem dobrý. Můj systém je dobrý; není drsný, tvrdý ani hrubý a neutlačuje.“ Když se snažíš dělat vše, co cítíš, že se od tebe očekává, snadno se stane, že skončíš přetížený. Ježíš ti ale dnes chce říct: „Nechci tě zatěžovat břemeny a vyžadovat od tebe věci, které tě vyčerpávají. Můj plán pro tebe je příjemný, pohodlný a přináší potěšení.“

Kdykoli nám Bůh dá nějaký úkol, vždy nám s ním pomůže. Dá nám schopnosti, sílu, pokoj a radost. Když konáme jeho vůli, stará se, abychom zůstávali občerstveni. Jestli se cítíš být přetížen, možná děláš věci, o něž tě Bůh nežádal, nebo se o ně pokoušíš vlastní silou. Zeptej se ho, co pro tebe připravil a co ne, a měj odvahu vzdát se všeho, co nepožehnal.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Odstraň ze svého rozvrhu vše, co nepřináší dobré ovoce.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon