Pomoc Ducha svatého

Pomoc Ducha svatého

Ti, kdo jsou živi podle těla, mají na mysli věci těla; ale ti, kdo jsou živi podle Ducha, myslí na věci Ducha. (Římanům 8,5)

Pátý verš osmé kapitoly listu Římanům nás učí, že pokud máme na mysli věci těla, budeme žít podle těla. Když ale myslíme na věci Ducha, budeme živi podle Ducha. Naše činy následují naše myšlenky!

Dovol mi, abych to řekla jinak: Pokud přemýšlíme tělesně a naše myšlenky jsou špatné a negativní, nemůžeme chodit v Duchu. Zdá se, že obnovené myšlení podobné Božímu, je zásadní nutností pro úspěšný křesťanský život.

V důsledku let špatného myšlení tvůj život může být plný chaosu. Pokud to tak je, je důležité, aby sis uvědomil, že tvůj život se nenapraví, dokud nebude proměněna tvá mysl. Jedná se o životně důležitou oblast.

Popros Boha, aby ti pomohl přemýšlet způsobem, který se líbí jemu. Pouhé odhodlání ti nepřinese vítězství nad žádným problémem. Odhodlání je důležité, musíš být ale odhodlám v Duchu svatém, ne ve vlastní tělesné síle. Duch svatý je ti nablízku. On je tím, kdo ti pomáhá, proto hledej jeho pomoc. Spoléhej na něj. S jeho pomocí to dokážeš.


Vydej Duchu svatému kontrolu nad svým životem. On tě povede k dokonalé Boží vůli pro tebe, která zahrnuje mimořádné a hojné požehnání a Boží pokoj a radost.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon