Posilni se a buď odvážný

Posilni se a buď odvážný

Hlavně se posilni a buď velmi odvážný, abys zachovával a plnil celý zákon, jak ti přikázal Mojžíš, můj otrok. (Jozue 1,7)

Bůh chce, abychom byli zcela osvobozeni od strachu. Nechce, abychom prožívali muka. Nepřeje si, aby nám strach bránil s odvahou činit to, k čemu nás povolal. Když se zaměříme na Boha místo na své obavy, když začneme naslouchat jeho hlasu, místo abychom naslouchali strachu, bude v naší situaci jednat. Když naše myšlenky nebo pocity naplní strach, bude se náš nepřítel satan snažit odvrátit naši pozornost od Boha a jeho vůle pro naše životy. V různých životních obdobích můžeme někdy pociťovat strach. Vždycky ale máme možnost se rozhodnout, že budeme důvěřovat Bohu, a pokud to bude nutné, půjdeme dál navzdory strachu.

Bůh ke mně před mnoha lety promluvil o tom, že mohu jednat navzdory strachu. Jozuovi řekl, aby se nebál, a varoval jej, že se ho strach pokusí zastavit v konání Božího díla. Řekl mu, aby se nenechal strachem ovládnout, ale naopak šel kupředu a byl silný a plný odvahy.

Když cítíš strach, tvou první reakcí musí být modlitba. Hledej Boha, dokud nad strachem nedosáhneš emocionálního a duševního vítězství. Když budeš takto jednat, tvá mysl se zaměří na Boha místo na strach. Budeš Boha uctívat za to, kým je, a vyjádříš mu tím svou vděčnost za vše dobré, co udělal a ještě udělá.

Až příště budeš v životě čelit strachu, pamatuj na to, že máš být silný, plný odvahy a vytrvale kráčet kupředu v Boží vůli. I když musíš někdy jednat navzdory strachu, běž s odvahou vpřed a místo na svůj strach se soustřeď na Boha.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Řiď se Božím hlasem, ne hlasem strachu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon