Poslouchej s opatrností

Poslouchej s opatrností

A říkal jim: „Dávejte pozor, co slyšíte. Jakou měrou měříte, takovou bude naměřeno vám a bude vám přidáno.“ (Marek 4,24)

Bible říká, že v posledních dnech povstane mnoho falešných proroků, kteří budou lidem říkat to, co chtějí slyšet jejich uši. Lidé budou hledat kohokoli, kdy by jim řekl to, co se jim líbí a co je potěší. Aby vyhověli vlastním touhám, odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím (viz 2. Timoteova 4,3–4). Upnou se k metodám, které lze nazvat „duchovními“, v Božím království ale nejsou bezpečné. Jsou „duchovní“, ale pocházejí ze špatného ducha!

Nikdy dříve jsme nepozorovali takový příliv okultních věcí soupeřících o naši pozornost. V televizních pořadech vystupují média, která tvrdí, že komunikují s lidmi, kteří zemřeli. Tito lidé ve skutečnosti komunikují se známými duchy, kteří říkají polopravdy o minulosti a lži o budoucnosti. Takové věci Písmo přísně zakazuje (viz Leviticus 19,31). Bůh říká, že obrátí svou tvář proti každému, kdo se obrátí k duchům zemřelých a věštcům (viz Leviticus 20,6–7). Přesto mnozí křesťané stále čtou horoskopy a naslouchají jasnovidcům, a pak se diví, proč žijí ve zmatku a postrádají pokoj.

Musíme si uvědomit, že není správné hledat vedení pro život u kohokoli nebo čehokoli jiného než u samotného Boha. Pokud jsi byl zapojen do jakýchkoli aktivit tohoto druhu, vyzývám tě, abys činil pokání, prosil Boha o odpuštění a úplně se o takových praktik odvrátil. Jedině Bůh má všechny odpovědi, které potřebuješ.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Nehraj si se sirkami, protože to vede k požáru.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon