Postav se do trhliny

Postav se do trhliny

I hledal jsem mezi nimi muže, který by stavěl zeď a postavil se za tu zemi před mou tvář do trhliny, abych ji nezničil… (Ezechiel 22,30)

Trhlina je prostor mezi dvěma věcmi; zabraňuje vzájemnému propojení dvou předmětů, dvou prostorů, dvou prvků nebo dvou lidí. Když kážu v cizích zemích, je mezi posluchači a mnou trhlina. Pokud stojím na pódiu, může nás oddělovat fyzická mezera. Může mezi námi být i kulturní trhlina. Nejvíce mě ale znepokojuje trhlina jazyková. Jestli chci, aby mi lidé rozuměli, potřebuji překladatele; někoho, kdo se za mě postaví do jazykové trhliny a umožní mi efektivně komunikovat. Překladatel musí vynaložit určitou snahu, aby tato trhlina byla odstraněna a lidé mohli pochopit, co říkám.

V knize proroka Ezechiele 22,29–31 čteme o trhlině, do níž je možné se postavit. Dnešní verš pochází z jedné z nejsmutnějších pasáži v Bibli. Bůh zde v podstatě říká: „Potřeboval jsem někoho, kdo by se modlil, ale nikoho jsem nenašel, proto jsem musel tu zemi zničit.“ Všechno, co Bůh potřeboval, byl jeden člověk, který by se modlil, a celá země mohla být zachráněna. Rozumíš, jak důležitá je přímluva? Jediný člověk mohl úplně změnit situaci v celé zemi a svou modlitbou mohl všechny zachránit! Musíme být ochotni se modlit, musíme být citliví na chvíle, kdy nás Duch svatý vede k přímluvě, a musíme ho poslechnout. Nikdy nemůžeme vědět, zda naše modlitba není právě ta, která je potřebná k vyplnění trhliny, a zda jejím výsledkem nebude propojení Boží moci se zoufalou situací.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Řekni Bohu, že se mu dáváš k dispozici a budeš se modlit za lidi, které ti bude pokládat na srdce.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon