Postoj víry

Postoj víry

Ale Hospodin byl s Josefem a rozprostřel nad ním milosrdenství a dal mu milost v očích velitele věznice. (Genesis 39,21)

Josef byl nespravedlivě potrestán a byl uvězněn za něco, co neudělal. Bůh přesto byl stále s ním, dával mu nadpřirozenou přízeň a staral se o něj. Na jeho příkladu vidíme, že pokud má člověk Boží přízeň, není na tom tak špatně, ani když se ocitne ve vězení.

Bez ohledu na to, co se děje v našem životě, můžeme mít přízeň u Boha a u jiných lidí (viz Lukáš 2,52). Ale jako v případě mnoha jiných dobrých věcí v životě, to, že je nám něco dostupné, ještě neznamená, že toho využijeme. Pán nám dává mnoho věcí, které nikdy nepřijmeme a nemůžeme se z nich radovat, protože neaktivujeme svou víru.

Pokud například půjdeme na pracovní pohovor a budeme tam mluvit jen o svém strachu a selhání, můžeme si být téměř jisti, že tu práci nedostaneme. Na druhou stranu, i když se ucházíme o práci, o níž víme, že na ni nemáme plnou kvalifikaci, můžeme mít jistotu, že nám Bůh dá přízeň v každé situaci, která je jeho vůlí.

Bůh nechce, abychom se báli těžkostí, jimž v životě čelíme. On má věci pod kontrolou, a pokud ho milujeme a důvěřujeme mu, vyřeší vše k našemu dobru.


Josef si udržel dobrý přístup ve špatné situaci. Měl postoj víry a Bůh mu dal přízeň.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon