Potřebujeme to, co má Ježíš

Potřebujeme to, co má Ježíš

A spočine na něm Duch Hospodinův: Duch moudrosti a rozumnosti, Duch rady a udatnosti, Duch poznání a bázně před Hospodinem. (Izajáš 11,2)

Bůh hledá lidi, kteří budou svými životy demonstrovat slávu jeho přítomnosti. Hledá ty, kdo ho poslechnou v každé maličkosti. Poslušnost chrání naše svědomí a umožňuje nám žít k Boží slávě.

Víme, že dnešní verš je proroctvím o Ježíši. Pokud v nás přebývá Ježíšův Duch a projevuje se skrze nás, budeme mít k dispozici vše, co přináší. Získáme moudrost, rozumnost, radu a udatnost.

Když máme tyto ctnosti, problémy se rozplynou. Pokud uposlechneme vedení Ducha svatého, nemusíme žít ve zmatku. Když ctíme Boha a podřizujeme se mu, dává nám moudrost, rozumnost, radu a udatnost.

Lidé, kteří chtějí mít rozumnost a moudrost, chtějí slyšet Boha a získat radu, musejí mít uctivou bázeň a úctu k Bohu. Uctivá bázeň znamená, že si uvědomujeme, že Bůh je dobrý a myslí to vážně. Nazývá nás svými přáteli, dokonce svými syny a dcerami, my k němu ale musíme mít úctu a v poslušnosti mu vyjadřovat svou oddanost.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Vše, o co tě Bůh žádá, je k tvému dobru. Proto ho vždy bez váhání poslechni.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon