Povzbuzen jednat

Povzbuzen jednat

Mojžíš potom povolal Besaleela a Oholíaba a všechny zručné lidi, kterým dal Hospodin do srdce moudrost, všechny, které ponoukalo srdce přistoupit k práci a konat ji. (Exodus 36,2)

Když jsi v srdci povzbuzen k práci, stane se něco mocného. Není dobré říkat: „Ach, kéž by se mi do toho chtělo.” Můžeš se rozhodnout, že začneš jednat a povzbudit své vlastní srdce k vykonání toho, k čemu tě Bůh povolal.

Jak povzbudit svou vlastní víru? Zjistila jsem, že nejlepším způsobem, jak roznítit Boží oheň, je Boží slovo vycházející z mých vlastních úst ve formě modlitby, chvály, kázání nebo vyznávání. Rozněcuje vnitřní dar, povzbuzuje mou víru a naději a pomáhá mi neklesat na duchu.

Pasivita, otálení a lenost jsou nástroje, které si nepřítel používá proti Božímu lidu. Pasivní osoba čeká, až s ní pohne nějaká vnější síla. Nás ale motivuje a vede Duch svatý, ne nějaké vnější síly. Nejlepší způsob, jak se chránit před pasivitou, je pečlivě splnit každý úkol, který nám Bůh dá.


Postarej se o to, aby v oblasti každého daru, který máš, ve tvém životě hořel Boží oheň.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon