Pozvedni Oči Z Místa, Kde Jsi

Poté, co se Lot od něho odloučil, Hospodin Abramovi řekl: „Nuže, pozvedni oči a z místa, kde jsi, se podívej.“ Genesis 13,14

Zdá se, že nás život vždy vrátí na místo, kde musíme začínat znovu od začátku.

V Bibli se v tomto bodě ocitl Abram, když si jeho synovec Lot vybral pro bydlení lepší zemi, a Abramovi pak zůstala méně lákavá oblast. Bůh však Abrama neopustil. Místo toho se mu zjevil a dal mu odvážnou vizi.

Líbí se mi, co Pán řekl Abramovi poté, co se s Lotem každý vydali svou cestou. Promluvil k němu a řekl mu: „Nuže, pozvedni oči a z místa, kde jsi, se podívej.“

Slova „z místa, kde jsi, se podívej“ se mne dotýkají. Jde o bod svěžího, nového začátku. Bůh sám nás občas přivádí do tohoto bodu.

Možná se zde nacházíte právě teď. Je možné, že toužíte být osvobozeni od zlozvyku nebo chcete oživit své ztracené sny. Možná chcete dostat pod kontrolu své finance, začít podnikat, napsat knihu,… Ať se jedná o cokoliv, může to být Bůh, který vás vede k něčemu novému. Možná je to váš nový začátek!

Poté, co Bůh Abramovi řekl, že se má podívat z místa, kde je, pokračoval těmito slovy: „Vstaň a procházej zemí křížem krážem, protože ji dám tobě“ (Genesis 13,17).

Možná vám Bůh říká, že máte povstat a jít za svým snem nebo vizí, naplnit svůj úkol, pokračovat v životní cestě, protože vám chce tyto věci dát. Vaším úkolem je vykročit.

Udělej, co si myslíš, že je správné. I když to není jednoduché. Může to dokonce nějaký čas trvat.

Důvěřuj však Bohu a vykroč správným směrem. Podívej se z místa, kde jsi – a vykroč!


Můžete se začít modlit

„Bože, nehledě na mou minulost, pomoz mi hledět z místa, kde jsem. Děkuji Ti za nový začátek, který mi dáváš. Rozhoduji se odvážně vykročit a naplnit to, k čemu jsi mě povolal.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon