Přátelství ti dává odvahu

Přátelství ti dává odvahu

Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom přijali milosrdenství a nalezli milost ku pomoci v pravý čas. (Židům 4,16)

Když pochopíš zásady svého přátelství s Bohem a budeš na sebe hledět jako na Božího přítele, bude se ti lépe modlit. Tvé modlitby budou vedeny Duchem a budou plné odvahy. V Lukášově evangeliu je příběh, který Ježíš vyprávěl svým učedníkům hned poté, co je učil, jak se mají modlit. Můžeme předpokládat, že tento příběh použil jako ilustraci pro svou lekci modlitby. „Řekl jim: Někdo z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci a řekne mu: ‚Příteli, půjč mi tři chleby, protože můj přítel ke mně přišel z cesty a nemám, co bych mu předložil.‘ A on zevnitř odpoví: ‚Neobtěžuj mne! Dveře jsou již zavřeny a mé děti jsou se mnou na lůžku. Nemohu vstát a dát ti to.‘ Pravím vám, i když nevstane a nedá mu kvůli tomu, že je jeho přítel, pro jeho neodbytnost se zvedne a dá mu vše, co potřebuje.“ (Lukáš 11, 5–8)

Všimni si, že muž, který potřebuje chléb, ho získá jen „kvůli své neodbytnosti“. Nedobytný však budeš jen vůči svým přátelům, protože přátelství ti dá odvahu. Čím hlubší budeš mít přátelství s Bohem, tím odvážněji k němu budeš přistupovat.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Nezapomeň se modlit se stejnou vášní a důvěrností, jako když mluvíš se svými nejbližšími přáteli.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon