Vítězství, které máme v Ježíši

Avšak toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé, Ježíše, vidíme pro utrpení smrti ověnčeného slávou a ctí; tak z milosti Boží za každého okusil smrti. Židům 2,9

Bible říká, že Ježíš zakusil smrt za nás všechny. Já a vy nyní nemusíme trpět věčnou smrtí, protože On zaplatil trest za naše hříchy a daroval nám dar věčného života. To je něco, z čeho bychom se měli opravdu radovat!

Protože Ježíš Kristus vstal z mrtvých a zvítězil nad smrtí, může být každé nové ráno také novou příležitostí pro nás, abychom začali žít ve vítězství, které máme v Kristu. Věřím, že když křesťané ráno vstanou z postele, peklo se začne strachem třást. Démoni by se měli bát, když si uvědomí, že jste vzhůru!

Přesně to se stane, když si uvědomíme, kým jsme v Kristu a porozumíme autoritě, kterou máme v Něm. Jsme vojáky v Jeho armádě. Patří nám autorita, kterou máme v Něm!

Ježíš porazil hřích a smrt. Nyní potřebujeme vytrvale chodit v autoritě a ve vítězství, které pro nás vydobyl. Tehdy se stáváme pro Božího nepřítele opravdu velmi nebezpečnými!


Můžete se začít modlit

„Bože, děkuji Ti za vítězství, které mám v Tobě. Každý den mi pomáhej hlouběji porozumět ceně, kterou jsi zaplatil, abych mohl žít v autoritě a ve vítězství, které jsi pro mě získal.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon