Klíč k obsazení zaslíbené země

Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. Efezským 2,10

Bůh Vás touží přivést do zaslíbené země. Konec konců jste byli znovu utvořeni v Kristu, znovu jste se narodili, abyste mohli žít dobrý život, který pro vás Bůh předem připravil. Abyste mohli následovat Boha a žít tímto životem, bude vás Bůh muset nejprve připravit a některé věci bude potřeba změnit.

Slova změna se nemusíte vůbec bát, znamená to, že přestanete dělat věci, které jste doposud dělali, a začnete s něčím novým, s čímž jste se doposud nezabývali. Například, přestanete mít negativní myšlenky a začnete přemýšlet pozitivně. Nebudete již pevně zakotveni ve své pohodlné zóně a vykročíte „ven z člunu“. Přestanete věci odkládat a využijete příležitosti, které se vám naskytnou.

Nestačí pouze číst a mluvit o zaslíbené zemi. Rozhodněte se, že svou zaslíbenou zemi obsadíte. Bůh je dobrý, On vás tam přivede. Vy musíte být pouze ochotni Ho následovat a přijmout změny k lepšímu, které Bůh přináší do vašeho života, když na vás pracuje, abyste se mohli stát požehnáním pro ostatní.


Můžete se začít modlit

„Duchu svatý, ukazuj mi změny, které musím udělat, abych mohl obsadit svou zaslíbenou zemi. Děkuji Ti, že mě připravuješ, abych se mohl stát požehnáním pro ostatní a naplnit plán, který pro mě máš.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon