Přibliž se k Bohu v modlitbě

Přibliž se k Bohu v modlitbě

Bděte a modlete se, abyste nevešli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo slabé. (Matouš 26,41)

Modlitba je duchovní zbraň, již nám Bůh dal pro duchovní boj. Modlitba buduje vztah s Bohem. Umožňuje nám přicházet k němu, prosit ho o pomoc nebo s ním hovořit o věcech, které nás trápí. Modlitba ruší zlé satanovy plány!

Pokud toužíš po efektivním modlitebním životě, rozvíjej dobrý osobní vztah s Otcem. Věz, že tě miluje, je plný milosrdenství a pomáhá ti. Poznávej Ježíše. On je tvůj přítel. Zemřel za tebe. Poznávej také Ducha svatého. Je neustále s tebou jako tvůj Pomocník. Dovol mu, aby ti pomáhal.

V životě s Bohem máme používat všechny druhy modlitby. Existuje modlitba shody mezi dvěma lidmi a také jednotná modlitba větší skupiny lidí. Existují modlitby díkůvzdání, chvály a uctívání, prosby, přímluvy, modlitby odevzdání a posvěcení. Ať už přinášíš Bohu jakoukoli modlitbu, používej Boží slovo a přistupuj k Bohu s jistotou, že on své Slovo naplní.


Často máme tendenci modlitbu odkládat, já však doporučuji, aby ses se modlil hned, jakmile si všimneš nějaké potřeby nebo si na nějakou vzpomeneš. 

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon