Přijměte Ducha Svatého

Ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde. Skutky 1,8

Ve Skutcích 1,8 nám Ježíš zaslíbil, že na nás sestoupí Duch svatý a dá nám moc (schopnost, zdatnost a sílu) být Kristovými svědky až na nejzazší konec země.

Mnoho křesťanů se řídí „správnými“ zásadami, zároveň si však pokládá otázku: „Existuje v životě něco víc?“ Jako mladá křesťanka jsem prožívala stejnou prázdnotu. Správná rozhodnutí mi přinášela jen dočasné štěstí, nedokázala mi však zaručit hlubokou a naplňující radost.

Volala jsem k Bohu: „Pane, něco mi stále chybí!“ K mému překvapení mne Ježíš, jen o pár hodin později, naplnil přítomností Ducha svatého způsobem, který jsem nikdy předtím nezažila. Tato zkušenost proměnila úplně vše. Novým způsobem jsem ve svém životě prožívala Boží moc.

Pokud každodenně trávíte čas s Bohem a přijímáte Jeho Ducha svatého, nemusíte se obávat ničeho neobvyklého nebo zastrašujícího. Jednoduše přijímáte Jeho moc, která vám pomůže být podobnější Ježíši. Získáte Jeho moudrost pro každodenní život a rozhodování.

Nebojte se nových věcí. Prověřte pouze, zdali jsou biblicky podložené. Věřím, že nás Bůh touží vést do nových dimenzí vztahu s Ním, skrze každodenní společenství s Duchem svatým. Již nyní klepe na dveře vašeho srdce. Otevřete Mu a uvítáte Ho ve svém životě?


Můžete se začít modlit

„Bože, chci být křesťanem, který je plný moci Tvého Ducha svatého. Ukazuj mi, jak prožívat hlubokou a naplňující radost ve Tvém Duchu svatém. Děkuji Ti za sílu a moudrost, díky kterým mohu každý den prožít ve Tvé spravedlnosti, a v každé situaci prožívat Tvůj pokoj a radost.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon