Přijměte odpuštění místo odsouzení

Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. 1. Janův 1,9

Každý den našeho života potřebujeme odpuštění. Duch svatý nás v srdci upozorňuje na hřích, dává nám k dispozici moc Ježíšovy krve, která nás bez přestání očišťuje od hříchů, a zajišťuje nám správné postavení před Bohem.

Když na nás útočí odsouzení, můžeme si být jisti, že nepochází od Boha. On poslal Ježíše, aby za nás zemřel a zaplatil cenu za naše hříchy. Na kříži Ježíš nesl naše hříchy a odsouzení (viz Izajáš 53).

Když Bůh odejme jho hříchu, odstraní zároveň také veškerou vinu. Je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti (viz 1. Janův 1,9).

Nepřítel ví, že nám odsouzení a hanba brání přistupovat k Bohu v modlitbě, přijmout odpuštění a radovat se v intimním obecenství s Ním.

Pokud se cítíme špatně nebo si myslíme, že se na nás Bůh hněvá, zůstáváme odděleni od Jeho přítomnosti. On vás však nikdy neopustí, proto nedovolte pocitům odsouzení, aby vás vzdálily od Boha. Přijměte odpuštění a žijte s Bohem.


Můžete se začít modlit

„Bože, děkuji Ti, že jsi mi ukázal, že odsouzení není od Tebe. Dnes přijímám Tvé odpuštění. Očistil jsi mě od hříchů, proto mohu žít ve správném postavení před Tebou.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon