Přijmi Boží lásku

Přijmi Boží lásku

A naděje nezahanbuje, neboť Boží láska je vylita v našich srdcích skrze Ducha svatého, který nám byl dán. (Římanům 5,5)

Bible nás učí, že: „… Boží láska je vylita v našich srdcích skrze Ducha svatého, který nám byl dán.“ (Římanům 5,5) To jednoduše znamená, že když Pán v osobě Ducha svatého přijde, aby přebýval v našem srdci na základě naší víry v jeho Syna Ježíše Krista, přinese s sebou svou lásku, protože Bůh je láska (viz 1. Janova 4,8).

Je důležité si položit otázku, co s touto Boží láskou, již nám Bůh zdarma daroval, děláme. Odmítáme ji, jelikož si myslíme, že nejsme dost cenní na to, abychom byli milováni? Jsme mylně přesvědčeni, že Bůh je jako lidé, kteří nás odmítli a ublížili nám? Nebo jeho lásku vírou přijímáme a věříme, že on je větší než naše selhání a slabosti?

S Boží pomocí můžeme milovat sami sebe – nikoli sobeckým a sebestředným způsobem, který vede k životnímu stylu požitkářství, ale vyváženým a zbožným způsobem, kdy si uvědomujeme, že to, co Bůh stvořil, je dobré.

Boží plán je následující: Přijmi jeho lásku a vyváženým způsobem miluj sám sebe. Na oplátku velkoryse miluj Boha, a poté také všechny ostatní lidi, s nimiž se v životě setkáš.


Když nám Bůh nabízí svou lásku, pokouší se zahájit jakýsi cyklus, který přinese hojné požehnání nám i mnoha dalším lidem.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon