Projdi vítězně zkouškou

Projdi vítězně zkouškou

Hospodine zástupů, který soudíš spravedlivě, který zkoumáš ledví i srdce, … protože tobě jsem přenechal svůj spor. (Jeremjáš 11,20)

V životě procházíme různými zkouškami, v nichž je testováno naše odhodlání a kvalita našeho charakteru. Tyto zkoušky nás mohou posílit a pomoct nám vstoupit do hlubšího vztahu s Bohem. Umožňují nám, abychom lépe poznali sami sebe a zjistili, kde jsou slabé stránky našeho charakteru.

Jakým způsobem probíhá testování různých výrobků? Obvykle jsou vystaveny tlaku, aby se zjistilo, zda jsou vyrobeny správně. Bůh v našem životě dopouští zkoušky, abychom poznali své silné i slabé stránky. Naším cílem by mělo být, abychom jimi prošli, a ne, abychom se jim vyhnuli. Zkoušky vždy předcházejí jakémukoli povýšení! Jestli chceš být povýšen, budeš muset podstoupit zkoušky a vítězně v nich obstát.

Apoštol Jakub říká, že zkoušky ukážou to, co je v nás (viz Jakub 1,2–4). Sama jsem si mohla ověřit, že to tak skutečně je. Díky zkouškám poznáme oblasti, v nichž jsme v Bohu vyrostli, a oblasti, ve kterých stále potřebujeme pomoc. To je pro nás dobré, protože pokud neznáme své slabé stránky, nemůžeme se zlepšit.


Kdykoli jsme pod tlakem, ukáže se náš skutečný charakter.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon