Proměňuj se obnovou své mysli

Proměňuj se obnovou své mysli

A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. (Římanům 12,2)

Když mi bylo devět, přijala jsem Ježíše Krista jako svého Spasitele. Uvědomila jsem si svůj hříšný stav a prostřednictvím Ježíše poprosila Boha o odpuštění. Narodila jsem se z Ducha, ve skutečnosti jsem ale nechápala, co se v mém životě stalo. Nikdo mi to nevysvětlil, a já jsem zůstala v nevědomosti, přestože do mého života přišlo Světlo.

Jako mladá žena jsem věrně chodila do kostela, byla jsem pokřtěna, chodila na církevní setkání a dělala vše, o čem jsem věděla, že má křesťan dělat, nikdy jsem ale neprožila blízkost a intimitu s Bohem. Myslím, že stejně jsou na tom dnes mnozí další, a i v minulých stoletích takto žilo mnoho křesťanů.

Dělala jsem všechno pro to, abych byla „náboženská“, pak jsem se ale dozvěděla, že Ježíš nezemřel, aby nám dal náboženství. Zemřel proto, aby nám umožnil mít osobní vztah s Bohem a s Duchem svatým, kterého poslal, aby přebýval v každém, kdo věří.

Již jsem mínila zmínila, že jsem se sice narodila z Ducha, neměla jsem ale zjevení o tom, co to skutečně znamená. Lidé mohou být velmi bohatí, jestli ale věří, že jsou chudí, jejich život se nebude lišit od života těch, kteří skutečně chudí jsou. Pokud někomu patří velké dědictví, on o tom ale neví, nemůže si ho užít.

Dnešní verš nám říká, že Boží vůli můžeme zkoumat. Jeho vůle pro nás je dobrá, přijatelná a dokonalá, naše mysl však musí být obnovena, abychom si mohli užít všechny dobré věci, které pro nás Pán naplánoval (viz Římanům 12,1–2). Když studujeme Boží slovo, naše mysl je obnovována a my získáváme nové postoje a ideály. Musíš se naučit přemýšlet tak, jak přemýšlí Bůh!

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Přemýšlej tak, jak přemýšlí Bůh!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon