Pronásledují tě nepřátelé?

Pronásledují tě nepřátelé?

I stalo se potom, že synové Moábovi, synové Amónovi a s nimi někteří z Meunejců vytáhli do boje proti Jóšafatovi. (2. Paralipomenon 20,1)

V dnešním verši vidíme, že na krále Jóšafata a Judu útočili synové Moábovi, synové Amónovi a někteří z Meunejců. Na jiných místech ve Starém zákoně Boží lid ohrožovali Jebúsejci či Chetejci. Tvými nepřáteli mohou být strach, nemoci, stres, finanční problémy, nejistota, nevrlý soused a podobně.

Přemýšlej, které z těchto věcí tě momentálně pronásledují. Ať je to cokoli, můžeš se podívat, jak se proti svým nepřátelům postavil král Jóšafat. Nejprve měl strach, pak ale rychle udělal něco jiného: začal hledat Boha. Poté, co se rozhodl hledat Boha, vyhlásil v celém svém království půst. Věděl, že potřebuje slyšet Boží hlas. Potřeboval plán pro boj, a jedině Bůh mu mohl dát vítězný plán.

Pokud máš potíže, potřebuješ se stejně jako Jóšafat obrátit na Boha, a ne na lidi. Hledat Boha je lepší, než vycházet z vlastní moudrosti nebo se ptát na názor jiných lidí. Musíš si položit otázku, zda v obtížných situacích „běžíš k telefonu nebo k Božímu trůnu“. Bůh k tobě může promluvit prostřednictvím člověka, vždycky je ale důležité, nejprve se obrátit na něj.

Naslouchání Božímu hlasu je skvělý způsob, jak bojovat proti strachu. Když slyšíme Boha, víra naplní naše srdce a vyžene strach. Jóšafat již před mnoha staletími věděl, že potřebuje slyšet Boha, a ty nyní potřebuješ totéž. Nezapomeň dnes Boha hledat a naslouchat jeho hlasu.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Popros Boha, aby tě dnes ochránil před tvými nepřáteli.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon