Naslouchej Bohu prostřednictvím jeho Slova

Naslouchej Bohu prostřednictvím jeho Slova

Naplň svému otroku své slovo, jež vede k bázni před tebou. (Žalm 119,38)

Bůh k nám mluví prostřednictvím svého Slova. To je napsáno tak, aby nám pomáhalo, vedlo nás a povzbuzovalo v každodenním životě. Pro každou situaci si můžeme najít biblické verše nebo pasáže k modlitbě. Občas nám Bible poskytne pozoruhodně konkrétní a podrobné nasměrování. Jindy potřebujeme použít trochu moudrosti nebo vzít nějaký konkrétní duchovní princip a aplikovat jej na situaci, v níž se nacházíme. Můžeme si uvést příklady několika běžných situací a pocitů, jimiž nás nepřítel ohrožuje, a odpovídající verše, na nichž můžeme v takových chvílích založit své modlitby:

Když procházíš obdobím potíží nebo prožíváš něco, co tě vyčerpává, můžeš se modlit: „Unavenému dává sílu a bezmocného zahrnuje zdatností.“ (Izajáš 40,29)

Když máš obavy o budoucnost, můžeš vyznávat slova: „Je naděje pro tvoji budoucnost…“ (Jeremjáš 31,17)

Když máš finanční potíže, můžeš se modlit slovy žalmu: „Bojte se Hospodina, jeho svatí! Ti, kdo se ho bojí, netrpí nouzi. Mladí lvi strádají a hladovějí, ale ti, kteří hledají Hospodina, nemívají nedostatek v ničem dobrém.“ (Žalm 34,10–11)

Opravdu věřím, že Boží slovo obsahuje odpověď na každou otázku, kterou máme, i moudrost, díky níž bude naplněna každá naše potřeba.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Pocity tě mohou svést na scestí, Boží slovo tě ale povede do bezpečí.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon