Působí tvoje víra?

Působí tvoje víra?

Neboť v Kristu Ježíši nic neznamená obřízka ani neobřízka, ale víra působící skrze lásku. (Galatským 5,6)

Mnoho lidí si myslí, že velká víra je první známkou duchovní zralosti. Já ale věřím, že největší zkouškou duchovní zralosti je chození v lásce. Život v lásce posiluje naši víru. Nemůžeme mít dobrý vztah s Bohem, aniž bychom měli víru v něj, láska však demonstruje, posiluje a vyjadřuje naši víru. Pokud skutečně milujeme Boha a věříme v něj, budeme také milovat lidi.

Dnešní verš nás učí, že víra působí skrze lásku, a láska nejsou jen slova nebo teorie, nýbrž skutky. Bible říká, že pokud vidíme bratra v nouzi, máme vše, co je třeba k uspokojení jeho potřeb, a nepomůžeme mu, nemůže v nás zůstávat Boží láska (viz 1. Janova 3,17).

Ježíš také řekl, že shrnutím celého Zákona a Proroků je láska: „‚Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sebe samého.‘ Na těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon a Proroci.“ (Matouš 22,37–40) Takto Ježíš promluvil k lidem, kteří se ho ptali, které přikázání je nejdůležitější. V podstatě mu řekli: „Prostě nám dej nějaké stručné shrnutí, Ježíši.“ On odpověděl: „Dobře. Chcete to stručně? Chcete se plně řídit veškerým Zákonem a Proroky? Tak mne milujte a milujte lidi!“ Je to velmi jednoduché. Ježíš dal lidem najevo, že život v lásce je klíčem k tomu, abychom mu svým životem dělali radost. Snažit se chodit ve víře bez lásky je, jako mít kapesní svítilnu bez baterie. Musíme se ujistit, že naše baterie lásky je neustále nabitá. Jinak naše víra nebude fungovat!


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Bůh je láska, a čím lépe ho známe, tím více budeme milovat ostatní lidi.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon