Řiď se zákonem lásky

Řiď se zákonem lásky

Byli jste přece povoláni do svobody, bratři. Jen aby se vám ta svoboda nestala záminkou pro tělo. Vy však skrze lásku služte jedni druhým. (Galatským 5,13)

Může se stát, že někdy na své cestě životem ubližujeme lidem, aniž bychom si to uvědomovali. Sama jsem velmi přímočará, což je dobrá vlastnost, musela jsem se ale naučit být citlivá na to, jak se cítí druzí lidé, když se mnou mluví. Určitá slova mohou být v jednom případě zcela na místě, a jindy zase naprosto nevhodná. Ježíš Kristus nám daroval svobodu, abychom byli sami sebou. Zákon lásky však vyžaduje, abychom tuto svobodu nezneužívali jako záminku k sobectví.

To, že máme chuť něco říct nebo udělat, neznamená, že je to v situaci, v níž se právě nacházíme, to nejlepší. Pokud mluvíš s člověkem, který je již delší dobu nemocný, není vhodné mluvit o tom, jak skvělé máš zdraví. Nebo když mluvíš s někým, kdo právě ztratil práci, není vhodné mu vyprávět o povýšení v práci nebo zvýšení platu, kterého jsi právě dosáhl.

Ježíš zemřel, aby nám daroval svobodu. Ve svém Slovu ale také jasně ukazuje, že bychom měli v lásce sloužit jedni druhým.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Když uděláš radost někomu jinému, budeš i sám šťastnější.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon