Rozlišování duchů

Rozlišování duchů

… jinému rozlišování duchů… (1. Korintským 12,10)

Věřím, že rozlišování duchů je nesmírně cenný dar, a doporučuji ti, abys po něm toužil a rozvíjel jej. Někteří lidé říkají, že rozpoznávání duchů umožňuje lidem nadpřirozený vhled do duchovní sféry, kdykoli jim to Bůh umožní. Mnozí také věří, že rozlišování duchů je dar, díky němuž můžeme poznat pravou povahu člověka nebo situace. Náš svět je plný podvodů a mnoho lidí není těmi, za koho se vydávají. Dar rozlišování duchů nám pomáhá vidět za masky, které lidé často nosí, a pochopit, co se opravdu děje. Tento dar nám také pomáhá poznat, když je nějaká věc dobrá nebo když má člověk dobré srdce.

Dave a já jsme mnohokrát zažili, jak tento dar funguje, obzvláště při zaměstnávání lidí v naší službě. Mnohokrát se zdálo, že určitý člověk je kvalifikovaný, schopný, oddaný a prostě „dokonalý“ pro pracovní místo, o nějž se uchází. Vzpomínám si na jednu konkrétní situaci, kdy jsme se setkali s jistým člověkem, a všichni zúčastnění si mysleli, že bychom ho měli zaměstnat. Já ale měla v srdci nepříjemný pocit, že bychom to neměli dělat. Přesto jsme ho přijali. Měli jsme s ním pak ale jenom problémy. Dovolila jsem, aby můj rozum převálcoval mou schopnost rozeznání, protože životopis té osoby přesně odpovídal tomu, co jsme hledali. Pak mi to ale bylo líto.

Duch Boží žije v našich srdcích a promlouvá k našim srdcím, nikoli k hlavám. Jeho dary nejsou jakousi intelektuální schopností v naší mysli. Jsou duchovní a projevují se v našem duchu. Musíme následovat to, co cítíme ve svém duchu, ne to, co náš rozum považuje za správné. To je důvod, proč nám Bůh dává schopnost rozlišování.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Nauč se rozlišovat, a nedělej rozhodnutí jen na základě toho, co vidíš a co si myslíš.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon