Rozvíjej svůj potenciál

Rozvíjej svůj potenciál

Nevíte, že ti, kteří běží v závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali. (1. Korintským 9,24)

Když se přiblížíme k Bohu a odložíme strach a pochybnosti, budeme se moci stát takovými, jaké nás Bůh chce mít. Svůj potenciál ale nemůžeme rozvíjet, dokud se bojíme selhání. Strach před selháním nám totiž brání úspěšně vykročit.

Často se setkávám s lidmi, kteří mají velký potenciál, a přesto odmítnou každou otevřenou příležitost. Schází jim sebejistota a nemají ponětí, kam by je Bůh dokázal přivést, kdyby ho následovali a vykročili ve víře.

Nejistota způsobuje, že raději zůstaneme u toho, co je bezpečné a známé, než abychom riskovali selhání. Nechceme přijmout odpovědnost, protože se bojíme, že ještě nejsme připraveni. Ale pravdou je, že nikdo z nás není připraven. Bůh je naopak vždy připraven, a když začne jednat ve tvém životě, pak si buď jistý, že tě vybaví vším, co budeš potřebovat.


Pokora a důvěra v Boha vedou k úspěchu. Důvěřuj v Ježíše, ne ve své vlastní schopnosti. Pak budeš moci rozvíjet svůj potenciál, protože se nebudeš bát selhání.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon