Síla radosti a pokoje

Síla radosti a pokoje

Buďte střízliví a bděte! Váš protivník Ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. (1. Petrova 5,8)

Když se ocitneš v nepříjemné situaci, rozhodni se, že zůstaneš v klidu. Pokaždé, když se začneš cítit rozrušený nebo frustrovaný, zastav se a zeptej se sám sebe: „O co se teď nepřítel pokouší?” Pokud tě ďábel nemůže dohnat k tomu, abys ses bál a nechal se problémem vyvést z míry, pak nad tebou nemá žádnou moc. Když si zachováš klidný, pokojný a důvěřivý postoj, zůstáváš silný a mocný v Bohu.

Duch svatý působí v atmosféře radosti a pokoje. Nepracuje ve zmatku. V době zkoušek budeš silný, když se přiblížíš k Bohu a vstoupíš do jeho odpočinku. Všechna tato biblická slova – zůstávat, odpočívat, stát a být v Kristu – říkají v podstatě totéž: Neztrácej svou radost a pokoj.

V Kristu jsi povolán k tomu, abys vítězil. Měj jistotu, že v něm vždy zvítězíš. Pokud se nenecháš vyvést z míry, věci se vyřeší. Ježíš je s tebou v každé situaci. Jen mu nepřestaň důvěřovat a přijímat od něj dostatek radosti a pokoje pro každý den.


Věci tohoto světa tě nedokážou skutečně uspokojit. Vždy se nejprve obrať k Bohu, a dovol mu, aby uspokojil touhy tvého srdce.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon