Skrytá Moc Vyznávání

Cožpak není mé slovo jako oheň, je Hospodinův výrok, a jako kladivo, které tříští skálu? Jeremiáš 23,29

Co vám přijde na mysl, když slyšíte slovo „vyznávání?“ Mnozí pomyslí na negativní konotaci tohoto slova, když někdo musí vyznat to, v čem zhřešil. Pokud však souhlasíme s Božím slovem, vede „vyznávání“ našimi slovy vždy k pozitivním výsledkům.

Jedna má blízká osoba často říká, že se zavřenou pusou nemůžeme porazit Goliáše. Když se David připravoval na boj s obrem Goliášem, utíkal vpřed a nahlas vyznával konečný výsledek bitvy, ve který věřil: „Dnes tě Hospodin vydá do mé ruky“ (1. Samuel 17,46).

To je dobrý příklad, jak máme zacházet s nepřáteli ve vlastním životě. Musíme otevřít ústa a vyhlašovat Boží slovo.

Velmi vás chci povzbudit, abyste každý den nahlas vyznávali Boží slovo. Pokaždé, když se ve vaší mysli objeví myšlenka, která nesouhlasí s Božím slovem, vyslovte nahlas pravdu Božího slova. Objevíte moc Božího slova, která vítězí nad lží.


Můžete se začít modlit

„Bože, vím, že Tvé slovo je mocné. Nic se mu nemůže vzepřít. V každé obtížné situaci mi připomínej, že mohu nahlas vyznávat Tvé slovo.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon