Spravedlnost Ve Společnosti

Zjednává právo sirotkovi a vdově, miluje příchozího a dává mu pokrm a oděv. Deuteronomium 10,18

Není správné vidět nebo slyšet o někom, kdo potřebuje pomoc, a vůbec nic s tím neudělat. Dovolte, abych vše vysvětlila…

Před nějakou dobou mi Pán ukázal, jak je pro Něj důležité, abychom usilovali o spravedlnost pro utlačované. To je součástí Božího povolání pro všechny, kdo jsou součástí Kristova těla.

Už od starozákonních dob, kdy dal Bůh lidem své zákony, se snaží najít někoho, kdo je připraven ujmout se sirotků, vdov, utlačovaných a chudých, osamělých i zapomenutých.

Skrze Mojžíše lidem říká: „Žádnou vdovu ani sirotka nebudete utlačovat.“ (Exodus 22,21) Bůh není stranický: „Zjednává právo sirotkovi a vdově, miluje příchozího a dává mu pokrm a oděv.“ (Deuteronomium 10,18) Bůh lidem zaslíbil, že když nasytí příchozího, vdovu nebo sirotka, požehná dílu jejich rukou (viz Deuteronomium 14,29).

Nejosamělejšími a nejzapomenutějšími lidmi v dnešním světě jsou dívky, které byly donucené k prostituci, aby přežily, sirotci, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, vězni, kteří jsou celý den sami ve své cele, a bezdomovci žijící na ulici. Ve světě je mnoho lidí, kteří potřebují pomoc.

Můžeme mít pocit, že je takových lidí přespříliš. Co s tím mohu udělat? Bůh mne naučil, že přestože nemohu pomoci všem, když zmírním utrpení jen jednoho člověka, je to něco významného.

Nemyslete si, že to, co máte, není dostačující. Zranění, trpící, hladoví lidé a lidé bez domova jsou všude kolem. Rozhodnete se jim dnes pomoci?


Můžete se začít modlit

„Pane, vím, že Ti záleží na chudých a osamělých. Dej mi do srdce touhu po spravedlnosti a ukazuj mi zraněné a trpící, kterým mohu pomoci.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon