Svoboda od sebelítosti

Svoboda od sebelítosti

Byl tam jeden člověk, nemocný již třicet osm let. Když ho Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouhou dobu nemocen, řekl mu: „Chceš být uzdraven?“ (Jan 5,5–6)

Mnoho let jsem se ptala: Proč zrovna já, Bože? Tento postoj naplňoval mé myšlenky a každý den ovlivňoval můj přístup k životu. Žila jsem v pustině sebelítosti. Byl to problém pro mě i pro mou rodinu, a zároveň to bránilo naplnění Božího plánu pro můj život. Kvůli tomu, jak se mnou bylo v dětství špatně zacházeno, jsem se cítila, jako by mi někdo zůstal něco dlužen. Splacení tohoto dluhu jsem však očekávala od lidí, místo toho, abych se obracela k Bohu.

Když Ježíš potkal muže, který již třicet osm let ležel u rybníku Bethesda a čekal na zázrak, zeptal se ho, zda to myslí s uzdravením vážně. Mnoho lidí by chtělo zázrak, ale stejně jako muž v našem příběhu, nejsou ochotni vzdát se pocitů viny a sebelítosti.

Bůh chce popel v našem životě vyměnit za něco krásného, my ale musíme být ochotni se svého popela vzdát! To znamená vzdát se sebelítosti, viny a pocitů hořkosti. Dnešní den skutečně může být novým začátkem pro každého, kdo je ochoten zapomenout na minulost a opravdově následovat Ježíše!


Můžeme být sebelítostiví nebo silní, obojí najednou ale není možné. Rozhodni se vzdát se sebelítosti, abys mohl prožít svobodu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon