Tělo je slabé, vy však být nemusíte

Tělo je slabé, vy však být nemusíte

Bděte a modlete se, abyste nevešli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo je slabé. Matouš 26,41

Noc před tím, než byl Ježíš ukřižován, shromáždil své učedníky v zahradě Getsemane a poprosil je o jedinou věc: „Bděte a modlete se, abyste nevešli do pokušení. Duch je sice odhodlán, ale tělo je slabé“ (Matouš 26,41).

Jediné, co bylo po učednících požadováno, aby zůstali vzhůru a modlili se. Oni však pokaždé znovu usnuli. Ježíš se modlil, ukázal se Mu anděl a posiloval Ho, aby byl schopen snést ukřižování. Učedníci se nemodlili, místo toho spali. Dokázali, že tělo je skutečně slabé.

Pro mě je tento příběh důkazem důležitosti modlitby. Jako křesťané si musíme uvědomit, že bez každodenní modlitby a komunikace s Bohem nemáme vlastně nic navíc.

Všichni v životě bojujeme s naším „slabým tělem“. Když se však modlitba stane naší prioritou, posílí Bůh našeho ducha a uschopní nás vítězit nad omezením těla.

Odkud čerpáte svou sílu pro dnešní den? Z vašeho těla? Nebo zakoušíte moc, kterou Bůh milostivě dává těm, kdo k Němu přistupují?


Můžete se začít modlit

„Bože, děkuji Ti za sílu, kterou mi v modlitbě dáváš. Vím, že bez tebe jsem slabý. Rozhoduji se k Tobě přistupovat v modlitbě znovu a znovu. Uvědomuji si, že Tvoje síla je pro mě víc než dostatečná.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon