Udržuj Boží tajemství

Udržuj Boží tajemství

Když ty se modlíš, vejdi do svého pokoje, zavři za sebou dveře a pomodli se k svému Otci, který je v skrytu, a tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí. (Matouš 6,6)

Během let, které jsem prožila s Bohem, jsem si uvědomila, že nejsme příliš dobří v uchovávání tajemství, která by měla zůstat skryta. Dnešní verš naznačuje, že to, za co se modlíme, je mezi námi a Bohem. Nemusíme z toho dělat divadlo pro ostatní. Často děláme chybu v tom, že chceme slyšet Boha, ale ve chvíli, kdy cítíme, že k nám mluví, spěcháme, abychom se podělili s ostatními o to, co jsme slyšeli. Možná je to někdy v pořádku, jsou ale také chvíle, kdy je třeba věci mezi námi a Bohem udržet v tajnosti.

Když měl Josef sen, že se mu jeho otec a bratři klanějí, možná to byla jeho dětská pošetilost, která ho přiměla, aby jim o tom řekl. Možná to byla právě ta hloupost, z níž ho musel Bůh osvobodit, než mu mohl svěřit zodpovědnost, kterou naplánoval pro jeho život. Naše neschopnost udržet tajemství je často projevem nezralosti. Myslím, že kdybychom se naučili rozpoznávat, co máme říct ostatním a co má zůstat v tajnosti, Bůh by nám častěji odplatil tak, jak říká dnešní verš.

Bůh nám odhalí víc, pokud nám bude moct víc důvěřovat. Naučme se udržet si věci v srdci, dokud nám Bůh nedá svolení sdílet je dál.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Dávej pozor, co říkáš, když cítíš vzrušení.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon