Udržuj si citlivé svědomí

Udržuj si citlivé svědomí

Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odstoupí od víry, … v pokrytectví mluví lež a mají vypálené znamení na vlastním svědomí. (1. Timoteovi 4,1–2)

Dnešní verše hovoří o tom, že na svědomí člověka může být vypáleno znamení. Pokud je rána vypálena, stane se z ní necitlivá jizva. Podobné je to i se svědomím: když je na něm vypáleno znamení, stává se otupělým a neschopným cítit to, co by cítit mělo. Roky neposlušnosti a osobní bolesti nás mohou zatvrdit a mohou způsobit, že ztratíme citlivost. Boží milost to však může změnit. Proto potřebujeme zůstat citliví vůči Bohu, abychom mohli okamžitě vycítit, když ubližujeme druhým nebo jakýmkoli jiným způsobem neposloucháme Boha.

Pros Boha o citlivé srdce a svědomí, abys mohl být vnímavý a poznal, kdy s tebou jedná. Jestli znáš někoho, kdo má důsledkem dlouholeté osobní bolesti nebo neposlušnosti vůči Bohu zatvrzelé srdce, modli se za něho. Je nádherné, když jsme schopni okamžitě rozeznat, kdy se naše chování Bohu nelíbí. Poděkuj za každou chvíli, kdy s tebou Bůh jedná, a spolupracuj s Duchem svatým, abys vůči němu zůstával citlivý. Můžeš požádat o jeho odpuštění a okamžitě změnit své chování: „Otče, modlím se za sebe a za své blízké, kteří mají vypálené znamení na svém svědomí. Prosím tě, abys odstranil tuto zatvrzelost z našich srdcí. Obměkči prosím naše srdce, ať jsou vnímavá vůči tobě. Dej nám citlivá srdce, která budou schopna reagovat na tvé vedení, ať dokážeme okamžitě vycítit, co nám říkáš a kam nás vedeš. Ve jménu Ježíše, amen.“

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Buď pevný ve svém odhodlání, ale citlivý ve svém srdci.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon