Usiluj od dary Ducha

Usiluj od dary Ducha

Jsou rozdíly v darech milosti, ale tentýž Duch… (1. Korintským 12,4)

Dary Ducha svatého lze jen těžko vysvětlit, protože působí v duchovní sféře. Mým přáním a modlitbou je, aby ti má zamyšlení na toto téma pomohla k pochopení jejich základního fungování. K tématu duchovních darů je však nutno říct mnohem víc, proto ti doporučuji, aby sis přečetl dobré knihy, které se tímto tématem zabývají.

Když se pohybujeme v nadpřirozenu, musíme být opatrní, nesmíme se však bát. Satan nabízí mnoho zvrácených a překroucených napodobenin pravých Božích darů. Pomocí modlitby a hledání pravdy však budeme schopni zůstat na správné cestě.

Kromě toho tě vyzývám, aby ses za dary Ducha začal modlit. Požádej Boha, aby si tě v této oblasti použil, a dovol, aby tyto dary skrze tebe proudily tak, jak on sám uzná za vhodné. Nehledej dary, které se ti zdají nejatraktivnější nebo nejzajímavější. Hledej dary, které pro tebe má Bůh.

Jestli dovolíš, aby si tě Bůh používal ve službě dary Ducha, pomůže ti to ve tvém každodenním životě. Navíc nevěřící budou mít možnost poznat moc a dobrotu Ježíše Krista, který v tobě přebývá. Když v našem životě působí dary Ducha svatého, vyzařujeme slávu Boží milosti pro ostatní, kteří zoufale potřebují vložit svou důvěru v Ježíše.

Snaž se sloužit dary Ducha pro své vlastní budování a také pro dobro druhých. Přitom ale nezapomínej zejména chodit v lásce, protože láska je nade všechny dary.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Dary Ducha svatého by měly být normální součástí tvého každodenního života.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon