Usvědčení je nutné

Neboť koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna. Židům 12,6

Nikdy nechci ztratit společenství s Pánem. Potřebuji Ho v každém dni svého života.

Proto jsem tak vděčná, že mě Duch svatý usvědčuje a sděluje mi, když dělám něco, co Boha zarmucuje a brání mému vztahu a komunikaci s Ním. Usvědčuje mě a ukazuje, co je správné.

Bůh nás miluje ještě více, než my milujeme své děti.  Ve své lásce nás vychovává. Ukazuje nám, když jdeme po špatné cestě. Pokud je to třeba, bude mluvit klidně i patnáctkrát, než získá naši pozornost.

Jeho zprávu o lásce, která usvědčuje, vidíme všude kolem. Chce, abychom Mu naslouchali, protože nás miluje. Když však trváme na svém, ztrácíme své výsady a Jeho požehnání. Bůh totiž chce, abychom rostli a získávali, co je pro nás nejlepší.

Pamatujte, pokud dovolíte Bohu, aby vás usvědčil, pozvedne vás z hříchu a přivede k Otcovu srdci.

Ať vás Bůh cestou usvědčení přivede na vyšší úroveň vztahu s Ním. Nevzpírejte se, přijměte to!


Můžete se začít modlit

„Pane, vím, že mě miluješ a chceš mi dát jen to nejlepší. Děkuji, že mě koriguješ a vychováváš mě, když zhřeším nebo udělám chybu. Toužím Ti být tak blízko, jak je to jen možné. Pomoz mi, prosím, aby se nic nedostalo mezi mě a Tebe. Miluji Tě.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon